Op een deelnemersveld van maar liefst 24 muziekensembles wees de jury het Bevers Harmonieorkest aan tot ‘Provinciaal Genomineerde’. Dit schitterend resultaat opent voor de Beverse muziekvereniging de weg naar het concertgebouw in Brugge. In die prachtige concertzaal met optimale akoestiek zal het Bevers harmonieorkest er op zondag 25 oktober 2015 concerteren in de Finale van het festival. De twee andere genomineerde korpsen zijn Ypriana Ieper en de Koninklijke Stadsfanfaren Izegem.

Gespreid over de weekends 11-12 en 18-19 oktober laatstleden kwamen in het CC Het Perron te Ieper 24 uitstekende muziekensembles in competitie bijeen. Op basis van hun resultaat, opgesteld door een vakkundige jury, worden slechts 15 verenigingen weerhouden voor een jaarlijkse werkingssubsidie. En alleen aan de 3 hoogst genoteerde muziekverenigingen valt de eer te beurt om volgend jaar aan te treden in het Concertgebouw Brugge.
Het Bevers Harmonieorkest betrad het wedstrijdpodium op zondag 12 oktober 2014. Met een sublieme vertolking van Pinocho (Ferrer Ferran) en Traveler (Maslanka) behaalde de Beverse muziekvereniging een schitterend resultaat. Onder leiding van dirigent Bert Decavel gaven de zowat 100 muzikanten het beste van zichzelf. Na het optreden was er in de patio van CC Het Perron niets dan lovende kritiek en heel wat toehoorders spraken van ‘kippenvel-momenten’…
Maar tot na het optreden van het laatste korps op zondagavond 19 oktober 2014 bleef het voor dirigent, muzikanten en bestuursleden spannend uitkijken naar de eindbeslissing van de jury. Vreugde alom toen het Bevers Harmonieorkest tot ‘Provinciaal Genomineerde’ aangeduid werd en aldus een ticket verwerft voor de Finale van het Muziekfestival, in het Concertgebouw Brugge op 25 oktober 2015, een datum om nu al met stip in de agenda te plaatsen. Alle muziekliefhebbers en sympathisanten daarheen!

Het Bevers Harmonieorkest treedt nu in volle voorbereiding van het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert dat plaatst vindt in de Sint-Jan De Doperkerk Beveren-Leie op vrijdag 9 januari 2015, 20 uur. Met een gevarieerd en toegankelijk programma zullen de orkestleden er de luisterbereide toehoorders muzikaal verwennen en hen een voorspoedig 2015 toewensen. Je bent nu reeds van harte tot het concert uitgenodigd.