Beste muziekliefhebber,

De Coronacrisis heeft dit jaar een grote impact gehad op ons leven.  We hopen dat u en uw geliefden gespaard gebleven zijn (en zullen blijven) van het virus en voor zij die toch besmet geraakt zijn, hopen we dat de gevolgen beperkt gebleven zijn.

Ook de cultuursector heeft het dit jaar zwaar te verduren gehad. Vanaf de eerste lockdown in maart werd onze vereniging verplicht om alles on hold te zetten.  Repetities werden afgelast en een gepland concert in juni werd afgelast. 

Maar het Bevers Harmonieorkest toonde ook haar warm hart en ging tijdens de lockdown regelmatig met een delegatie op bezoek bij verschillende zorgcentra om in de tuin muziek te spelen om de vereenzaamde bewoners een hart onder de riem te steken. Een initiatief dat erg gewaardeerd werd en ook op sociale media gedeeld werd.

We waren heel blij toen we vanaf juli terug perspectieven kregen. Het bestuur kwam samen om het lokaal her in te richten zodat er Corona proof gemusiceerd kon worden, we maakten opnieuw plannen voor een Nieuwjaarconcert en ook kleine uitstappen zoals 1 November op het Kerkhof en 11 November aan het standbeeld van de Oudstrijders werden gepland. We waren zelfs optimistisch dat ons Ceciliafeest eind november zou kunnen doorgaan. 

Het lokaal werd uiteindelijk vervangen door het Klokhuis waar we met een nog grotere groep veilig konden repeteren, wat ons uiteindelijk ook gelukt is van juli tot eind oktober. Onze plannen voor het concert waren ondertussen concreet geworden. We zouden er een dubbelconcert van maken op vrijdag en zaterdag zodat het publiek op een veilige afstand in bubbels zou kunnen zitten.

Maar vanaf oktober kregen we te maken met onrustwekkend stijgende Coronacijfers, wat uiteindelijk resulteerde in de tweede lockdown.  Alle plannen werden terug opgeborgen en momenteel is er weinig perspectief wanneer we terug mogen beginnen repeteren.  Een Nieuwjaarsconcert zal er in 2021 alvast niet inzitten.

We blijven als vereniging evenwel positief kijken naar de toekomst: onze muzikanten hebben er nood aan om samen te musiceren en ook bij het grote publiek is er nood aan culturele activiteiten. Ondertussen blijven we ook zoeken naar creatieve oplossingen om onze muzikanten toch een beetje muzikaal actief te houden want zij hebben ook nood aan hun hobby.

We kijken ernaar uit om elkaar binnenkort terug te kunnen ontmoeten onder veilige omstandigheden. Zorg ondertussen goed voor uzelf en uw naasten!

Met vriendelijke groeten,

Het Bevers Harmonieorkest